KONTROLA KOMARACA IZ ZRAKA LEDENIM GRANULAMA
 
Poduzeće Eudora let je provodila u suradnji sa Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije i Sveučilištem u Osijeku kontrolu komaraca u gradu Osijeku. Za tretiranje su se koristile ledene granule s biološkim sredstvom protiv ličinki komaraca i helikopter.

U borbi protiv komaraca koriste se danas dvije vrste sredstava. Jedni pripadaju skupini otrova (kemijski spojevi) koji se uglavnom koriste za uništavanje odraslih komaraca. Djelovanje ovakvih sredstava je potpuno neselektivno. To znači da takva sredstva osim komaraca uništavaju i druge organizme. Puno manji broj sredstava koja se koriste za uništavanje ličinki komarca. U tu drugu skupinu spada i biološki preparat dobiven iz bakterije Bacilus thurigiensis koja živi u našoj okolini. Jedna podvrsta ove bakterije proizvodi normalno jedan protein koji služi kao hrana ličinkama komaraca i još za 4 vrste drugih organizama kojih na ovom našem području nema. Stoga je ovaj protein prirodni proizvod i u potpunosti selektivan na ličinke komaraca. Ličinka komarca kada ga pojede, mijenja joj se pH probavnog trakta te dolazi do njegovog raspada i uginuća ličinke. Stoga je ovaj postupak prihvatljiv i s medicinskog i s ekološkog stajališta. Ovim postupkom uništavaju se selektivno samo ličinke komaraca i kao takav predstavlja prirodan, biološki način borbe protiv komaraca.

Ova tehnologija je prvi put primijenjena u Njemačkoj prije 30 godina i do danas se usavršava. Za sada je ovo jedini postupak s kojim je moguće ući u nacionalne parkove i druga zaštićena područja. Od 2002. godine ovaj postupak se primjenjivao za obranu grada Osijeka i prigradskih naselja po prvi put u Hrvatskoj. Kompletan postupak je pod nadzorom odgovarajućih stručnjaka sa osječkog sveučilišta i Zavodom za javno zdravstvo Osječko-baranjske županije. .


MOSQUITO AIR CONTROL WITH ICE GRANULES
 

Company Eudora flight conducted in collaboration with the Institute of Public Health of the Osijek - Baranja County and the University of Osijek control mosquitoes in the city of Osijek . For the treatment of used ice granules with biological agents against mosquito larvae and a helicopter .
In the fight against mosquitoes used today two types of funds. Some belong to the group of toxins ( chemicals ) that are mainly used for the destruction of adult mosquitoes. The effect of such funds is totally indiscriminate. This means that such funds except destroy mosquitoes and other organisms . A much smaller number of funds that are used to kill mosquito larvae. In the second group includes biological products derived from the bacterium Bacillus thurigiensis living in our environment. One subset of these bacteria normally produces a protein that serves as food for larvae of mosquitoes and the 4 types of other organisms, which in this our area there. Therefore, this protein is a natural product and is fully selective on mosquito larvae. Mosquito larvae when eating, changing the pH of her digestive tract and leads to its collapse and death of the larvae. Therefore, this procedure is acceptable medical and environmental point of view. This procedure shall be destroyed selectively only mosquito larvae and as such represents a natural, biological way to combat mosquitoes.

This technology was first applied in Germany 30 years ago and still being improved . For now this is the only method with which it is possible to enter the national parks and other protected areas . Than in 2002. This procedure was used to defend the city of Osijek and suburbs for the first time in Croatia. The complete process is supervised by appropriate experts with the University of Osijek and the Institute of Public Health of the Osijek- Baranja County. Since it is not possible to throw ice granules from the plane , because it is only possible to craft a helicopter carrying insulated container in which granules of ice that throw accurately to specific areas strictly controlled thereby reducing unnecessary wastage preparations. On the basis of precisely defined surfaces to be treated with ice granules from a helicopter.

GENERAL AVIATIOn - CROATIAN AIR TAXI AND AERIAL WORK OPERATOR - d.o.o. za zracni prijevoz, trgovinu i ugostiteljstvo