PROIZVODNJA SPECIJALNOG LEDA ZA KONTROLU KOMARACA

PRODUCTION OF SPECIAL ICE FOR THE MOSQUITO CONTROL

Poduzeæe Eudora let je i proizvodilo specijalni led za borbu protiv lièinki komaraca. Led se proizvodio prema licenci partnerske njemaèke tvrtke Phoenix Aviation koja je i vlasnik patenta za proizvodnju ledenih granula.

Company Eudora let was a manufacturer of special ice against the mosquito larvae according to the German patent.

GENERAL AVIATIOn - CROATIAN AIR TAXI AND AERIAL WORK OPERATOR - d.o.o. za zracni prijevoz, trgovinu i ugostiteljstvo