EUROCOPTER ALOUETTE II SE313B

Konstrukcija helikoptera Alouette II podsjeća na konstrukciju nekih ranih Bellovih modela helikoptera s kabinom od pleksiglasa i sa otvorenim repnim dijelom trupa. Helikopter je pogodan za mnoge komercijalne zadaće: kao što su prijevoz putnika i tereta, panoramsko letenje, snimanje i kontrola iz zraka, traganje i spašavanje, prijevoz povrijeđenih osoba i bolesnika, obuka pilota, rad s podvjesnim teretom…

Proizvedeno je preko 1300 helikoptera ovog tipa od kojih još stotine lete u svijetu. U Hrvatskoj ovo je jedini helikopter ovog tipa. Veoma je popularna varijanta ovog helikoptera tzv. LAMA. Veliki broj LAMA leti u Alpama na velikim visinama, za rad sa podvjesnim teretima gotovo je nezamjenjiva. To je helikopter koji može podići veći teret (1135 kg) od svoje težine.

 
SE313BAlouette II
   
Broj sjedišta 1 + 4
Promjer rotora 10,200 m
Dužina 12,050 m
Visina 3,10 m
Širina 2,080 m
Maksimalna uzletna težina 1600 kg
Maksimalna težina podvjesnog tereta 500 kg
Maksimalna brzina 195 km/ h 105 kts
Brzina krstarenja 170 km /h 92 kts
Motor Turbomeca Artouste IIC / IIC6
Termalna snaga motora 530 KS390 kW
Maximalna neprekidna snaga motora 360 KS265 kW
Maksimalna količina goriva 580 litara
Maksimalna operativna visina 4500 m
Maximalno opterećenje +2,2 G
Minimalna posada 1 pilot (desno)
Potrošnja goriva 160 L/sat

 

Moguća dodatna oprema

 

 
  • Visoke i niske skije
  • Skije za snijeg
  • Kotači
  • Plovci za vodu
  • Kuka za vanjski teret
  • Nosila (unutrašnja i vanjska)
  • Dizalica za izvlačenje
  • Oprema za prskanje
  • Oprema za rasipanje(vanjski teret)

Construction helicopter Alouette II recalls the construction of some of the early Bell model helicopters with a plexiglass cabin with an open tail part of the fuselage. The helicopter is suitable for many commercial assignments: such as transport of passengers and cargo, sightseeing flights, recording and control of air search and rescue, transport of injured persons and patients, pilot training, work with using external load ...

Produced more than 1,300 helicopters of this type of which have hundreds of flying in the world. In Croatia, this is the only helicopter of this type. It is a popular variant of this helicopter so. LAMA. A large number of LAMA flying in the Alps at high altitudes, to work with using external loads is almost irreplaceable. This is a helicopter that can lift a larger load (1135 kg) of their own weight.
 
 
SE313BAlouette II
  
Seats                                                  1 + 4
Rotor diameter                                   10,200 m
Length                                                12.050 m
Height                                                 3.10m
Width                                                  2,080 m
Maximum take-off weight of                1600 kg
Maximum weight podvjesnog load      500 kg
Maximum speed is                               195 km / h 105 kts
Cruising speed:                                   170 km / h 92 kts
Motor Turbomeca Artouste                  IIC / IIC6
Thermal power                                    530 kW KS390
Maximum continuous power                360 kW KS265
The maximum amount of fuel              580 liters
Maximum operating altitude                4500 m
Maximum load                                     +2.2 G
The minimum crew of                          one pilot (right)
Fuel consumption                               160 L / hourPossible Accessories
 

- High and low skids
- Skis for snow
- Wheels
- Emergency Floats and Utility Floats
- Cargo sling
- Stretcher (interior and exterior)
- Hoist 
- Spraying equipment
- Equipment for distributing (external load)

 
 
GENERAL AVIATIOn- CROATIAN AIR TAXI AND AERIAL WORK OPERATOR - d.o.o. za zracni prijevoz, trgovinu i ugostiteljstvo