RADOVI IZ ZRAKA HELIKOPTEROM
 
Obuhvaćaju uporabu helikoptera u svrhe radova u poljoprivredi, šumarstvu ili građevinarstvu, protupožarnoj zaštiti, protugradnoj obrani, potrazi i spašavanju, promidžbi, nadzoru i patroliranju, izobrazbi letačkog osoblja, provjeri radionavigacijskih uređaja, snimanju iz zraka i sl.
 
PREDNOSTI HELIKOPTERA
  • Najočitija prednost je to što se skraćuje vrijeme putovanja iz točke u točku, omogućavajući vam da obavljate posao efikasnije ostavljajući vam više vremena za obitelj i prijatelje.
  • Vrijeme reakcije na neočekivane i kritične situacije je skraćeno. Helikopter može sletjeti na parkiralište vašeg poduzeća ili na najbliže letjelište (često brže nego što je to potrebno za avione) i povezati vas s najbližim aerodromom za duža putovanja.
  • Putovanje helikopterom je prestižan način putovanja: možete se sastajati sa svojim klijentima i posjetiteljima, letjeti s njima ili jednostavno obavljati posao.
  • Više nije potrebno često negdje prespavati tijekom dugih putovanja čime unaprjeđujete kvalitetu života;
  • Helikopter može prevesti vrlo vrijednu robu i dokumente iz točke u točku velikom brzinom i s visokim stupnjem sigurnosti;

Cijena najma helikoptera je od 600 – 3000 Eura po satu leta zavisno od složenosti poslova koji se obavljaju.


Helicopter Aerial work
 
Include the use of helicopters for the purpose of work in agriculture, forestry and construction, fire protection, tuderstorm defense, search and rescue, promotion, monitoring and patrolling, flight crew training, checking radio navigation devices, aerial photography, etc.
 
ADVANTAGES OF HELICOPTER
The most obvious advantage is that it shortens the travel time from point to point, allowing you to do your job more efficiently leaving you more time for family and friends.
The reaction time to unexpected and critical situations is reduced. The helicopter can land on the parking lot of your company or to the nearest airfield (often faster than is necessary for airplanes) and connect you with the closest airport for longer trips.
Travelling by helicopter is a prestigious way to travel: you can meet with your clients and visitors, to fly with them, or simply do the job.
It is not necessary often somewhere to sleep during long journeys, which improves the quality of life;
The helicopter can carry a very valuable commodity and documents from point to point high speed and with a high degree of certainty;
 
Price for the helicopter rent is from 600 - 3000 Euros per flight hour depending on the complexity of the tasks performed.

GENERAL AVIATION - CROATIAN AIR TAXI AND AERIAL WORK OPERATOR - d.o.o. za zracni prijevoz, trgovinu i ugostiteljstvo